RSS

Category Archives: Memories

அன்னை முகத்தை அவனில்!!!

அன்றாடம் மாலை,
அயர்ந்து பணி முடித்து
வரும் அவன்,
ஆக்கி வைத்த உணவின்
மீதியைப் பார்த்து,
இன்றும் சரியாக சாப்பிடவில்லையே…
என்று கடிந்து கொள்வதில் காண்கிறேன்…
என் அன்னையின் முகத்தை அவனில்!!!

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on August 23, 2011 in Memories, poetry

 

கண்ணீருடன் …

அத்தை மகள்
அவள் எனக்கு... அடடா !!
என்ன பாசம் காட்டினாள்
கடந்த ஆறு வருடங்களாக​!!
அடிக்கடி பேசினாள்,
அன்பை கொட்டினாள்,
அறிவுரை ௬றினாள்,
எல்லாம் அறிந்தேதான்,
அனைவரையும் அதிகமாய் நேசித்தாளோ?
அவளின் நினைவுகள்
அலைபாய்கின்றன​ என் மனதில்...
ஐயகோ!!
கடவுளுக்கு அத்தனை ஆசையா
அவள் மீது...
இத்துனை சீக்கிரம் அவளை ௬ட்டிக் கொண்டார்...

அவள், அத்தைக்கு ஒரே பெண்,
அவளுக்கோ இரு பெண் பிள்ளைகள்!!
ஓர் விவரமும் அறியாத​ 
ஒரு வயதுப் பிள்ளை...
ஊர் விவரம் அறியாத​ 
ஐந்து வயதுப் பிள்ளை...
கனி மனதுக்காரி போயே விட்டாள்...
குடும்பமே கசிந்து கொண்டிருக்கிறது...
அவளின் ஆன்மாவே வழி நடத்த வேண்டும் !!!
 
1 Comment

Posted by on July 18, 2011 in Memories, poetry

 

Wedding Invitation !!

Our wedding invite thro website … (Am publishing the words & invitation here for my remembrance 😉 )

 “A journey has begun, for two hearts to beat as one.

The joining of two souls and two families to unite”

We experienced love…

in our parents, families and friends.

They decided it so early ,

Yes , they coined our names together when our childhood days started ..

then we crossed years to find each other,

where a new love in us bloomed…

and we decided to share our tomorrows

and all that they hold…

Together with our parents, we

Sudhakkaran

&

Priya

invite you with immense pleasure to join us as

we unite in marriage

on

Sunday the 6th of March 2011

between 7.30 A.M. to 8.30 A.M.

VNC Mahal (Near Residency Hotel)

Karur – 639 001

We look forward to celebrate with you…

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on June 13, 2011 in General, Memories

 

Navarathri Special!!

Dear All,

Do you know what Navarathri means ??                                                                                                                  Just few lines about Nava – Rathri !!

Navaratri means nine nights in Sanskrit,During these nine nights and ten days, nine forms of Shakti/Durga Devi are worshiped.In houses & temples we can see Golu !! Golu is adorned with dolls – mostly with gods and goddesses depicting mythology.It was always my desire to go to temple all nine days but somehow i was missing that till last year.. Durga Blessed me this year ..Yes , Starting from Mahalaya Amavasai,including Navarathri , till Vijaya dasami i had seen all alankars this time..and now am used to go to temple daily which really gives me positive power also helps me to feel so peaceful.I love silence & listening others now-a-days!!It always gives great pleasure to stay in temple in  silennt environment and to listen kids & adults !! This daily visit motivated me to read something about Navarathri & 9 forms of Durga !! I have just shared a link here for people who are also interested in knowing the 9 forms !!

http://devotionalonly.com/navaratri-nine-avatars-9-forms-of-maa-durga/

Cheers…

 
Leave a comment

Posted by on October 17, 2010 in Memories

 

Tags:

Not By Birth , But By Choice !!

A Poem Specially dedicated to Arun Anna,with whom am spending these few years.Especially very few months.

In life journey,

Its always thrill to see new world everyday and experience adventurous,

Same way i met you nine years back…

It took very few minutes for you to steel my heart…

As years passed life made us to meet again..

Without reasons traveled so long once in a year just to meet you!!

I prayed and prayed; God blessed me to be stay with you for so many days till today!!

Dream days has come to real,

I spent so many days with you…

We chatted, we roamed & more…

You teased me, kidded me but finally hold my hands with smile…

Your childish activities made me like you even more…

You made me think why i haven’t born near you, as your childhood friend…

Read the rest of this entry »

 
9 Comments

Posted by on September 7, 2010 in General, Memories, poetry

 

DakshinaChitra On ECR!!

It’s after long back we friends had a weekend trip and the place is Dhakshina chitra and Muttukadu on Jan 30 th.We spent very few minutes in Muttukadu,and one full day in DakshinaChitra.DakshinaChitra on ECR one of the best place in chennai, and to be visited,if you have more passion towards culture.It’s a center for the living traditions of art, craft and architecture of India fully focused on South India.We had a very good time there,so many school children and some forieners visited on the same day.We checked our horoscope,saw bommalattam,kadakali and visited types of south indian houses.

Also there are persons available to draw your face for some cost,Now i have my face in pencil sketch as a part of rememberance!!This place creates awareness and appreciation of the cultural heritage of South India through educational & cultural programs .  To know more about DakshinaChitra better visit http://www.dakshinachitra.net/

 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2010 in General, Memories

 

Tags:

Childhood favourites!!

The very first movie which i loved the most in my childhood is Én Aasai Machaan’!!Whenever and wherever i hear the songs from this film ,i just use to stop myself to hear the whole song..recently it happened in dindigul Bus stand..I really feel happy hearing songs from that film..And next to that , ‘Nenjukulle’ song from Ponnumani is my childhood favourite song..Thanks to You Tube..Today gotta chance to see my loved songs in video..

 
6 Comments

Posted by on November 9, 2009 in Memories, Mine